Sme na trhu skoro tri desaťročia

Podnik pradiareň vlny „MK“ v Novom Meste nad Váhom pracuje od 25. 04. 1991.

Svoju činnosť začínal s 5-imi výrobnými robotníkmi, malým výrobným priestorom, bez skladových priestorov a dopravných prostriedkov. Produkciu začínala výrobou pletacích priadzí pre ručné pletenie, s možnosťou využitia svetroviny ako druhotnej suroviny.

Dnešná produkcia

– Paplóny a iné produkty z ovčej vlny a dutého polyesteru
– Oblečenie pre poľovníkov, rybárov, deti, ale aj štvornohých miláčikov
– Kúpeľňové súpravy a koberčeky
– Obrusy a bytový textil
– Umývacie handry a prachovky
– Zvyšky materiálov spracúvame do netkaných textílií ako sú plstené pásy

Rozširujeme kapacity

Vzhľadom na priestorovú náročnosť používaných technológií sa majiteľka rozhodla zvýšiť výrobnú plochu a usporiadať technológiu do rovnomerného chodu, čo výrazne napomohlo zvýšiť kapacitu výroby.

Napomáhame tradičnému ovčiarstvu

Rozširovaním priestorov a inováciou technológií neustále hľadáme nové spôsoby spracovania surovín, predovšetkým však ovčej vlny a tým napomáhať zachovaniu tradičného ovčiarstva na Slovensku.

Flexibilita a znalosti

Vzhľadom na charakter a flexibilitu prevádzky dokážeme produkciu rýchlo a efektívne prispôsobiť trhu a požiadavkám zákazníkov. K tomu nám napomáha nielen znalosť textilných materiálov a pomerov v textilnom priemysle na Slovensku a v Českej republike, ale aj moderných trendov vo svete.

Využívame naše zdroje

Podnik Pradiareň vlny „MK“ pracuje bez úverových zdrojov, so samostatnými výrobnými a skladovými priestormi, strojnou technológiou. Zároveň uprednostňujeme spracovanie kvalitnej domácej materiálovej základne pred dovozom.